Nørre Søby Lokalarkiv


Årets opslag 

 

2018

Lokalarkivet takker for støtte i 2017 til arbejdet med Nørre Søbys historie. Vi håber, den fortsætter i 2018 – ønsker alle et godt nytår.

Besøgstid på Røjlevej 22:  2. og 4. tirsdag i måneden, 14-17

Fortælledagene – 1. mandag i måneden – genoptages med 4 i foråret og 4 i efteråret. 
Begyndende mandag den 5. februar kl. 14.30 i arkivet, hvor temaet vil være Nørre Søby Forsamlingshus, som har en lang historie at fordybe sig i.

Der indkaldes til   ordinær generalforsamling i Nørre Søby Lokalarkiv

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 14.30 i arkivet, Røjlevej 22.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.  -  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden (Aase Reffstrup) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså onsdag den 7. februar 2018.

Fortælledagene – 1. mandag i måneden – genoptages med 4 i foråret og 4 i efteråret.
Næste fortælledag er mandag den 5. marts kl. 14.30 i arkivet, hvor vi fortsætter Forsamlingshusets historie.

FORTÆLLEDAGEN i april flyttes fra mandag 2. april, som er 2. Påskedag, til TIRSDAG 3. APRIL KL. 14.30 I arkivet.
Vi finder maler Guldbrandsens erindringer fra hans tidlige år frem. Guldbrandsen var en kendt og farverig person i Nørre Søby i 1900-tallet. - Altid velkommen i arkivet.

Retur til forside 

Nørre Søby Lokalarkiv, Røjlevej 22, Nørre Søby, 5792 Årslev.
e-mail:  lokalarkivet@ns-arkiv.dk