Nørre Søby Lokalarkiv


Årets opslag 

 

2018

Lokalarkivet takker for støtte i 2017 til arbejdet med Nørre Søbys historie. Vi håber, den fortsætter i 2018 – ønsker alle et godt nytår.

Besøgstid på Røjlevej 22:  2. og 4. tirsdag i måneden, 14-17

Fortælledagene – 1. mandag i måneden – genoptages med 4 i foråret og 4 i efteråret. 
Begyndende mandag den 5. februar kl. 14.30 i arkivet, hvor temaet vil være Nørre Søby Forsamlingshus, som har en lang historie at fordybe sig i.

Der indkaldes til   ordinær generalforsamling i Nørre Søby Lokalarkiv

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 14.30 i arkivet, Røjlevej 22.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.  -  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden (Aase Reffstrup) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså onsdag den 7. februar 2018.

Fortælledagene – 1. mandag i måneden – genoptages med 4 i foråret og 4 i efteråret.
Næste fortælledag er mandag den 5. marts kl. 14.30 i arkivet, hvor vi fortsætter Forsamlingshusets historie.

FORTÆLLEDAGEN i april flyttes fra mandag 2. april, som er 2. Påskedag, til TIRSDAG 3. APRIL KL. 14.30 I arkivet.
Vi finder maler Guldbrandsens erindringer fra hans tidlige år frem. Guldbrandsen var en kendt og farverig person i Nørre Søby i 1900-tallet. - Altid velkommen i arkivet.

Sidste  Fortælledag i foråret:     Mandag den 7. maj 2018 kl. 14.30.
Hvordan oplevede Nørre Søby 1940-1945? 

Besættelsen og Befrielsen

Lokalarkivet er lukket juni, juli og august.  Ønsker man at aflevere arkivalier eller søger oplysninger,  kontakt  da:  Aase Reffstrup (23 67 83 55)  eller  Birgit Waarsøe Rasmussen (51 51 67 12)

Vi begynder igen til september og åbner mandag den 3. september kl. 14.30  med Fortælledag.  Vi finder historien om Nørre Søby Fri- og Efterskole frem. Den prægede livet i Nørre Søby i årene 1915-1963.

Se efterårets program

Arkivet holder sommerferie, så månedens billede få lov til at stå, til vi går i gang igen.

Program efterår 2018

Mandag  3.9, 14.30    Fortælledag:   Om  Nørre Søby Fri- og Efterskole
Tirsdag  11.9            Åbent 14-17
Tirsdag 25.9             Åbent 14-17
Mandag  1.10, 14.30  Fortælledag:    Om  Militærmanøvrer 
Tirsdag   9.10           Åbent 14-17
Tirsdag 23.10           Åbent 14-17
Mandag  5.11, 14,30  Fortælledag:    Om  Maler Guldbrandsen  (fortsat)
Tirsdag 13.11,              Åbent 14-17
Tirsdag 27.11           Åbent 14-17
Mandag  3.12, 14.30  Fortælledag:  Julehygge 
Tirsdag 11.12           Åbent 14-17  (sidste ordinære i 2018)

 

Retur til forside 

Nørre Søby Lokalarkiv, Røjlevej 22, Nørre Søby, 5792 Årslev.
e-mail:  lokalarkivet@ns-arkiv.dk